Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag affaire worden gecompenseerd

Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag affaire worden gecompenseerd

In 2019 kwam één van de meest spraakmakende zaken waarbij de Belastingdienst is betrokken aan het licht. Het bleek dat de dienst jarenlang op basis van subjectieve informatie ouders had beticht van fraude met kinderopvangtoeslag. Vooral mensen met een buitenlandse achternaam werden hier het slachtoffer van. Zij moesten soms tienduizenden euro’s terugbetalen, een bedrag dat … Lees verder

Het wijzigen van de voorlopige aanslag

Het wijzigen van de voorlopige aanslag

Wanneer u recht heeft op vooraftrek van belasting, zoals hypotheekrenteaftrek, dan krijgt u tegen het einde van het lopende jaar een brief van de Belastingdienst waarin wordt aangegeven hoeveel u het komende jaar terugkrijgt. De hypotheekrenteaftrek krijgen de meeste mensen maandelijks overgemaakt. U deelt dan het in de brief genoemde bedrag door 12. Maar wat … Lees verder

Komt het ooit nog goed na de kinderopvangtoeslag affaire?

Komt het ooit nog goed na de kinderopvangtoeslag affaire?

De Belastingdienst heeft flinke steken laten vallen bij het onderzoek naar fraude met kinderopvangtoeslag. Zo is aan het licht gekomen na grondig onderzoek. Honderden ouders werden onterecht als fraudeur aangemerkt en moesten soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslag terug betalen. Dit leidde soms tot schrijnende situaties zoals het stuklopen van relaties, verlies van werk en … Lees verder

De Kinderopvangtoeslag affaire heeft nog een lange nasleep

De Kinderopvangtoeslag affaire heeft nog een lange nasleep

In 2019 werd duidelijk dat bij honderden gezinnen onterecht de kinderopvangtoeslag was gestopt en vervolgens teruggevorderd. Veel ouders kwamen hierdoor in grote financiële problemen doordat soms ineens tienduizenden euro’s aan vermeende onterecht ontvangen toeslag moest worden terugbetaald. Een deel van deze ouders maakte bezwaar, maar zonder resultaat. Bij sommige gezinnen leidde deze affaire tot enorme … Lees verder